Son işlerimizi görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  Son İşler >

  Çözümlerimiz

  Ağ Teknolojileri Ve Altyapı Kurulumları

  Marka, kurumların mevcut network yapısını değerlendirerek güncel ve gelecekteki ihtiyaçları saptar ve buna uygun network strateji ve dizayn çözümlerini sunar. Marka’nın ağ danışmanları sahip olunan veya kurulması düşünülen ağ yapısını aşağıdaki kavramlar çerçevesinde inceleyerek en uygun yapıyı sunar.

  • Süreklilik Ağ altyapınızın işletmenin sinir sistemi olduğu göze alınarak, işlerinizin kesintiye uğramaması için incelenir ve sürekliliğin sağlanması için gerekli düzenlemeler ve modifikasyonlar yapılır.

  • Güvenilirlik Ağ yapınızın ister Lokal ister geniş alan olsun dışarıdan ve içeriden oluşabilecek güvenlik açıkları ve saldırılara karşı güvenilir hale getirilmesini sağlayan düzenleme ve modifikasyonlar yapılır.

  • Yönetilebilirlik İşleyişinizin sürekli ve kontrol edilebilir olması için karmaşıklaşan yapılarda kurulan veya kurulacak olan ağ yapısının kolaylıkla denetlenebilir, geliştirilebilir olması önemlidir. Ağ danışmanlarımız bu konuda altyapınızı inceleyerek gerekli düzenleme ve modifikasyonları önererek, sisteminizi yönetmenize yardımcı olurlar.

  • Ölçeklenebilirlik Süreklilik ve Yönetilebilirlik kadar esas olan unsurlardan biri olan ölçeklendirilebilirlik büyümeyi veya genişlemeyi hedefleyen organizasyonunuzun optimum maliyetlerle en iyi performansa sahip olması için danışmanlarımız tarafından incelenerek sizin beklentilerinize göre dizayn veya modifiye edilir. Marka, iş uygulamaları ve Intranet/Extranet çözümleri; şirketlerin ve kamu kurumlarının coğrafi olarak dağınık bir yapı teşkil eden organizasyonlarında ticari ve ticari olmayan uygulamaları, organizasyon yönetimi ve iş akış çözümleri gibi karmaşık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ağ altyapısı, uygulama platformu ve sunucu istemci tarafı servislerle uygulama çözümlerini içermektedir.